Domino, a.s., Spišská Nová Ves

váš predajca kancelárskych potrieb

dominoban3a

História firmy

Domino, akciová spoločnosť, Spišská Nová Ves vznikla v roku 1990 ako výrobno-obchodná organizácia. Svoju činnosť začala výrobou atypických drevených paliet, stavebnou činnosťou, nákladnou autodopravou a maloobchodom s potravinami. V roku 1993 rozšírila svoju činnosť o veľkoobchod s potravinami, hlavne s trvanlivými potravinami. Od roku 1995 sa intenzívne zaoberáme obchodom so školskými a kancelárskymi potrebami, čomu predchádzalo otvorenie maloobchodnej prevádzky so sortimentom „drobný tovar“ t.j. sortimentom drogérie, papiera a hračiek.

Spoločnosť sa počas svojej existencie začala profilovať do dvoch segmentov. Prvým je  obchodná činnosť so školskými a kancelárskymi potrebami  a druhým je veľkoobchod s potravinami – gastro, t.j. so zameraním na školské a závodné jedálne, reštaurácie, stravovacie jednotky v zdravotníckych zariadeniach a sociálnych zariadeniach. Ostatné činnosti spoločnosť utlmila. Doplnkovo prevádzkujeme jednu maloobchodnú prevádzku Univerzal so sortimentom drogéria, papier, hračky . Hlavným pôsobiskom spoločnosti je Spišská Nová Ves, kde má tri maloobchodné prevádzky a veľkosklad potravín.

Za dobu svojej existencie si spoločnosť vybudovala povesť seriózneho obchodného partnera, ktorý si plní svoje záväzky a na druhej strane sme si  získali dôveru a spokojnosť našich zákazníkov. Sme jednoducho Vašim spoľahlivým partnerom.